Οδηγίες για το Κοινό

Σημαντικές Ημερομηνίες

 

  • SPECIAL GUESTS: υποβολή φόρμας συμμετοχής έως 01/10/2019
  • KEYNOTE ΟΜΙΛΗΤΕΣ: υποβολή περίληψης εισήγησης (1000 λέξεις): 08/11/2019
  • Υποβολή Παρουσιάσεων: 29/11/2019
  • Ημέρες Διεξαγωγής Συνεδρίου: 06-07/12/2019

 

Για περαιτέρω πληροφορίες απευθυνθείτε στο: [email protected]

Προσκεκλημένες Ομάδες και Φορείς

 

Οι προσκεκλημένοι φορείς και ομάδες παρακαλούνται να συμπληρώσουν τη φόρμα Special Guests FORM.

Εισηγήσεις/Παρουσιάσεις

 

Οδηγίες για τις παρουσιάσεις θα αναρτηθούν σύντομα.

Υποβολή (σε επεξεργασία)

Newsletter Sign-up