Στρογγυλή Τράπεζα

Οι Κοινότητες στο Προσκήνιο II

 

Βασικό Πρόγραμμα:

 

Σάββατο 05/12
Διαδικτυακή Συνάντηση στην πλατφόρμα Zoom
10:00-10:30 Εισαγωγή:
Καλωσόρισμα από τον Διευθυντή του HERITAGE Βαγγέλη Κυριακίδη, και
Εναρκτήρια Ομιλία από τη Λένα Στεφάνου
10:30-12:00 Μουσεία, Πολιτιστικοί Οργανισμοί και Κοινοτική Συμμετοχικότητα
-Μάρλεν Μούλιου
-Rolf Hapel
-Elgidius B. Ichumbaki
-Lejla Hadzic
-Gai Jorayev
12:00-13:00 Συζήτηση:
Ερωτήσεις και Απαντήσεις
13:00-13:40 Καταληκτική ομιλία:
Βιντεοσκοπημένη ομιλία από την Andrea Witcomb

Θεωρητικές Προσεγγίσεις:

Μουσεία, Πολιτιστικοί Οργανισμοί και Κοινοτική Συμμετοχικότητα

 

Στο πλαίσιο της πρότασης ενός νέου μοντέλου περιφερειακής πολιτιστικής ανάπτυξης, που περιλαμβάνεται και στη στρατηγική του καλλιτεχνικού προγράμματος της Ελευσίνα 2021, ο οργανισμός HERITΛGE από το 6ο συνέδριο το 2019 έχει σχεδιάσει ένα τετραετές πρόγραμμα για την εμπλοκή  και την ενεργοποίηση των τοπικών κοινωνιών. Το HerMa HUB κατάφερε με μεγάλη επιτυχία να φέρει σε επαφή πάνω από 30 ομάδες από όλη την Ελλάδα, που δραστηριοποιούνται στην ενεργοποίηση των τοπικών κοινοτήτων μέσω της πολιτιστικής κληρονομιάς, και να ενθαρρύνει τη δικτύωσή τους. Ταυτόχρονα, έθεσε τις βάσεις για ένα δημιουργικό διάλογο των ομάδων αυτών αφενός με αναγνωρισμένους ακαδημαϊκούς από την Ελλάδα και το εξωτερικό, που εκπροσωπούν τις πιο σύγχρονες τάσεις στην ενεργοποίηση τοπικών κοινωνιών, και αφετέρου με εκπροσώπους θεσμικών φορέων από την Ελλάδα. Ο οργανισμός HERITΛGE συνεχίζει, σε συνεργασία με την Ελευσίνα 2021, να σχεδιάζει και να εκπονεί δράσεις και προγράμματα που να διευκολύνουν την εμπλοκή τοπικών κοινωνιών και πρωτοβουλιών στην συμμετοχική παραγωγή γνώσης για την πολιτιστική κληρονομιά, με ορίζοντα τη νέα ημερομηνία της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης, το 2023.

Τα προγράμματα ενεργοποίησης κοινού αποτελούν πλέον σημαντική όψη των δράσεων μεγάλων πολιτιστικών οργανισμών σε παγκόσμιο επίπεδο. Μουσεία, αρχαιολογικοί χώροι, βιβλιοθήκες και αρχεία εντάσσουν την συνεργασία με κοινότητες πολιτών στις προτεραιότητές τους, ενώ μεγάλοι θεσμοί, όπως η UNESCO, την προτάσσουν ως βασικό πυλώνα της αειφόρου ανάπτυξης. Στη χώρα μας, μεγάλοι θεσμοί, κυρίως μουσεία, δραστηριοποιούνται πλέον με επιτυχημένα προγράμματα που απευθύνονται στο ευρύ κοινό, όπως εκπαιδευτικά προγράμματα, σειρές διαλέξεων, ανοιχτές ξεναγήσεις, κτλ. Όμως, η θεωρητική και πρακτική κατεύθυνση παγκοσμίως υπερβαίνει πια την λογική της μονομερούς απεύθυνσης από το θεσμό στο κοινό και στρέφεται προς μια πιο ολοκληρωμένη συμπερίληψη κοινωνικών ομάδων και τοπικών κοινωνιών στο σχεδιασμό και την εκπόνηση εκθεσιακών πρακτικών και πολιτιστικών στρατηγικών.

Η παγκόσμια πανδημία του COVID-19 έχει αλλάξει ριζικά τους τρόπους με τους οποίους δημιουργούμε, διαχειριζόμαστε και βιώνουμε την πολιτιστική κληρονομιά. Αν και δεν έχουμε δει ακόμα το πλήρες εύρος των επιπτώσεων της πανδημίας στον τομέα του πολιτισμού, κάποιες από τις συνέπειές του είναι εμφανείς: κλεισίματα χώρων πολιτισμού και μεγάλοι περιορισμοί στην επισκεψιμότητα, μεγαλύτερο βάρος στην ψηφιακή πρόσβαση, μεγάλες οικονομικές απώλειες, απώλειες θέσεων εργασίας και αυξημένη επιβάρυνση τομέων, περιοχών και κοινοτήτων, που βασίζονται στον πολιτιστικό τουρισμό για την επιβίωσή τους. Σε αυτό το μεταβαλλόμενο πλαίσιο, ο ρόλος της ενεργοποίησης του κοινού αποκτά νέο πρόσημο και σημασία για τους οργανισμού πολιτιστικής κληρονομιάς παγκοσμίως. Ως μια απόκριση σε αυτές τις νέες συνθήκες, οργανώνουμε μια ψηφιακή στρογγυλή τράπεζα, σε μια πρώτη προσπάθεια να κατανοήσουμε τη σχέση των θεσμών με τις τοπικές κοινωνίες πριν αλλά και κατά τη διάρκεια της πανδημίας, και να συζητήσουμε το μέλλον της ενεργοποίησης κοινού για τους θεσμούς του πολιτισμού.

Το συνέδριο θα διεξαχθεί στα αγγλικά, αλλά θα παρέχουμε ταυτόχρονη διερμηνεία στα ελληνικά μέσω της πλατφόρμας Zoom.

Newsletter Sign-up