Το εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 05/12 στις 10:00 ώρα Ελλάδος. Για την παρακολούθηση του εργαστηρίου μπορείτε να επιλέξετε μία από τις παρακάτω πλατφόρμες. Για να συνδεθείτε επιλέξτε ένα από τους παρακάτω συνδέσμους ή κάντε ΕΓΓΡΑΦΗ για να το παρακολουθήσετε από την πλατφόρμα του zoom με ταυτόχρονη διερμηνεία στα Ελληνικά:

You tube:

https://youtu.be/VrjOmm37uu4

Facebook:

https://www.facebook.com/TheHeritageNation

Zoom:

Πρόσβαση  στην πλατφόρμα Zoom 

Ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός Πρωτοβουλία για την Ανάδειξη της Πολιτιστικής Κληρονομιάς (The Heritage Management Organization, HERITΛGE) ιδρύθηκε το 2008 με σκοπό την μετεκπαίδευση των επαγγελματιών στη διαχείριση πολιτιστικής κληρονομιάς σε ειδικότητες οι οποίες είναι πλέον απαραίτητες για την ολοκληρωμένη εκτέλεση του έργου τους. Οι δράσεις του οργανισμού είναι κυρίως εκπαιδευτικές/ επιμορφωτικές. Μέχρι σήμερα έχουν συμμετάσχει περισσότερα από 685 άτομα από 77 χώρες στα προγράμματα του οργανισμού, τα οποία παραδίδονται στην αγγλική γλώσσα και απευθύνονται στους επαγγελματίες αλλά και στους εκκολαπτόμενους διαχειριστές πολιτιστικής κληρονομιάς.

Aπό το 2015, o HERITΛGE οργανώνει μια ετήσια διεθνή συνάντηση επαγγελματιών διαχειριστών πολιτιστικής κληρονομιάς με τον τίτλο HerMa, που αποσκοπεί στη διάδοση ορθών πρακτικών μέσω της ανταλλαγής ιδεών και καινοτόμων θεωρητικών και πρακτικών προσεγγίσεων.

Στο πλαίσιο της πρότασης ενός νέου μοντέλου περιφερειακής πολιτιστικής ανάπτυξης, που περιλαμβάνεται και στη στρατηγική του καλλιτεχνικού προγράμματος της Ελευσίνα 2021, ο οργανισμός HERITΛGE από το 6ο συνέδριο το 2019 έχει σχεδιάσει ένα τετραετές πρόγραμμα για την εμπλοκή  και την ενεργοποίηση των τοπικών κοινωνιών. Το HerMa HUB κατάφερε με μεγάλη επιτυχία να φέρει σε επαφή πάνω από 30 ομάδες από όλη την Ελλάδα, που δραστηριοποιούνται στην ενεργοποίηση των τοπικών κοινοτήτων μέσω της πολιτιστικής κληρονομιάς, και να ενθαρρύνει τη δικτύωσή τους. Ταυτόχρονα, έθεσε τις βάσεις για ένα δημιουργικό διάλογο των ομάδων αυτών αφενός με αναγνωρισμένους ακαδημαϊκούς από την Ελλάδα και το εξωτερικό, που εκπροσωπούν τις πιο σύγχρονες τάσεις στην ενεργοποίηση τοπικών κοινωνιών, και αφετέρου με εκπροσώπους θεσμικών φορέων από την Ελλάδα. Ο οργανισμός HERITΛGE συνεχίζει, σε συνεργασία με την Ελευσίνα 2021, να σχεδιάζει και να εκπονεί δράσεις και προγράμματα που να διευκολύνουν την εμπλοκή τοπικών κοινωνιών και πρωτοβουλιών στην συμμετοχική παραγωγή γνώσης για την πολιτιστική κληρονομιά, με ορίζοντα τη νέα ημερομηνία της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης, το 2023.

Το συνέδριο θα διεξαχθεί στα αγγλικά, αλλά θα παρέχουμε ταυτόχρονη διερμηνεία στα ελληνικά μέσω της πλατφόρμας Zoom.

Προσκεκλημένοι Ομιλητές  και Ομιλήτριες: 

 • Marlen Mouliou,
  Museologist, Assistant Professor, Kapodistrian University of Athens, Greece.
 • Rolf Hapel,
  Affiliate Instructor, Information School, University of Washington.
 • Elgidius B. Ichumbaki,
  Lecturer, Department of Archaeology and Heritage Studies, University of Dar Es Salaam, Tanzania.
 • Lejla Hadzic,
  Executive Director, Cultural Heritage without Borders-Albania.
 • Gai Jorayev,
  Research Associate, Institute of Archaeology, University College London, UK.
 • Andrea Witcomb,
  Associate Professor, Faculty of Arts, Deakin University, Melbourne, Australia.

Ταυτότητα Ομάδας HerMa Conference

 

 • Ευάγγελος Κυριακίδης, fsa, Senior Lecturer in Aegean Prehistory University of Kent, Canterbury, Director of HERITΛGE.
 • Άρης Αναγνωστόπουλος, Honorary Lecturer University of Kent, HERITΛGE Public Director.
 • Λένα Στεφάνου, Δρ. Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος. Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. HERITΛGE Public Officer.
 • Φωτεινή Γιαννουλίδη, MA (AUEB/University of Kent), HERITΛGE Conference
 • Θεοδοσία Μαρούτση, MA (AUEB/University of Kent), HERITΛGE Conference
 • Ιωάννης Τροχόπουλος, M.Lib University of Wales, Director of Greek Operations HERITΛGE

Newsletter Sign-up