Προσκεκλημένες Ομάδες

To HerMa HUB το 2019 για πρώτη φορά κατάφερε να συσπειρώσει πάνω από 30 ομάδες πολιτών από την Αθήνα, την Ελευσίνα και την περιφέρεια (Κρήτη, Ιόνιο, Ήπειρο, Πελοπόννησο, Μακεδονία, Σποράδες κ.α) και να δημιουργήσει το κατάλληλο πλαίσιο ώστε να συστηθούν και να ανταλλάξουν πληροφορίες και καλές πρακτικές που αφορούν την εμπλοκή των τοπικών κοινωνιών στην πολιτιστική κληρονομιά.

Το 2020 συνεχίζονται οι επαφές ώστε οι παρακάτω, αλλά και πολλές ακόμα σχετικές ομάδες οι οποίες ασχολούνται με την ενεργοποίηση κοινωνιών, να έχουν την ευκαιρία να δηλώσουν συμμετοχή.

ΟΜΑΔΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

 

ΟΜΑΔΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

 

ΟΜΑΔΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ

 

Newsletter Sign-up